Mỗi tuần một điều hay


Bạn có biết định nghĩa của "First Time Home Buyer"?

"First time home buyer" không đơn giản là "người lần mua nhà lần đầu tiên". Chỉ cần bạn không làm chủ một căn nhà trong ṿng 2 năm vừa qua th́ bạn sẽ là "First Time Home Buyer".

Khi nào là thời điểm tốt để mua nhà?

Giá nhà có thể lúc lên, lúc xuống.  Tuy nhiên, theo thống kê, giá nhà là LUÔN LUÔN LÊN nếu so sánh trong thời gian là 5 năm trở lên.  V́ thế nếu dự tính mua nhà để ở th́ bất cứ lúc nào vẫn là thời điểm tốt để mua!