Chúc Mừng!
Chúc mừng anh Vinh và chi Hương đã mua được căn nhà rất đẹp ở Rosemead.  Chúc anh chi làm ăn luôn luôn thịnh vượng!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng Quốc đã mua được 2 units ở El Monte.  Chúc 2 bạn làm ăn luôn luôn thịnh vượng!

Chúc Mừng!
Chúc mừng anh vợ chồng anh Tương đã mua được căn nhà rất đẹp và rẻ ở El Monte.  Chúc anh chi sức khoẻ luôn dồi dào!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng anh Phước đã mua được căn nhà thật vừa ý ở La Puente.  Chúc anh chi luôn luôn khoẻ mạnh!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng anh Thiên đã mua được căn nhà thật đẹp ở El Monte.  Chúc anh chi luôn luôn khoẻ mạnh!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng David & Ngân đã mua được căn nhà thật vừa ý và rẻ ở La Puente.  Chúc 2 bạn vạn sự như ý!

 

Chúc Mừng!
Chúc mừng THM Investment đã mua được 4 units thật vừa ý ở El Monte.  Chúc Thảo và THM Investment làm ăn phát đạt!

Chúc Mừng!
Chúc mừng 2 chị em Nhi & Luân đã mua được căn nhà thật vừa ý ở Baldwin Park.  Chúc 2 em luôn luôn khoẻ mạnh!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng Nhã & Tina đã mua được căn nhà thật đẹp ở Baldwin Park.  Chúc 2 em luôn luôn khoẻ mạnh và lên lương tiến chức!

Chúc Mừng!
Chúc mừng bác sĩ Khanh đã mua được căn nhà thật vừa ý ở Los Angeles.  Chúc bác sĩ vạn sự như ý!

Chúc Mừng!
Chúc mừng THM Investment đã mua được căn nhà quá rẻ và thật vừa ý ở El Monte.  Chúc Thảo và THM Investment làm ăn phát đạt! 
 

 

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng Bình & Như đã mua được căn nhà thật đẹp và rẻ ở La Puente.  Chúc 2 bạn vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng Hiền & Ngân đã mua được căn nhà thật đẹp và rẻ ở El Monte.  Chúc 2 bạn vạn sự như ý, làm ăn phát đạt!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng Thái & Tuệ đã mua được căn nhà thật vừa ý và rẻ ở Lakewood.  Chúc 2 bạn có thêm baby!

 Chúc Mừng!
Chúc mừng Minh đã mua được căn nhà thật vừa ý, đẹp và rẻ ở El Monte.  Chúc Minh tương lai sáng lạng!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng anh Nhàn & chị Phấn đã mua được căn nhà thật vừa ý ở Baldwin Park.  Chúc vợ chồng anh chị luôn luôn khoẻ mạnh!

Chúc Mừng!
Chúc mừng vợ chồng anh Phát & chị Phương đã mua được căn nhà thật vừa ý ở La Puente.  Chúc vợ chồng anh chị luôn luôn khoẻ mạnh!