Thông tin cần thiết


Bán một căn nhà là một điều rất khó khăn.  Ngoài việc phải làm sao bán cho nhanh và được giá, bạn phải tuân theo nhiều luật lệ của tiểu bang và liên bang.  V́ vậy, để bán được nhà, bạn không những cần thời gian, kiên nhẫn, mà c̣n phăi có sự hiểu biết và khả năng.  Cho nên, đa số người muốn bán nhà đều mướn một chuyên viên địa ốc làm đại diện.

Khi kí hợp đồng đại diện (listing contract), người nhân viên địa ốc sẽ như là một nhân viên của bạn, làm việc cho bạn và nhận một lệ phí thỏa thuận. (Nên nhớ, bạn sẽ không phải trả lệ phí nếu trong thời gian hợp đồng mà nhân viên địa ốc này không t́m ra người mua nhà).

Khi t́m một người đại diện, nên chú ư các vấn đề sau:
 * Tín dụng của nhân viên địa ốc này và/hoặc công ty ông ta/bà ta đang làm.
 * Nhân viên địa ốc này sẽ làm ǵ để quảng cáo cho nhà của bạn?
 * Nhân viên địa ốc tính bao nhiêu tiền huê hồng? Quá cao hoặc quá thấp đều không tốt. (Trung b́nh th́ khoảng 5% đến 6% trên tiền bán nhà)
 * Nhân viên này có chuyên nghiệp không? (Dựa vào trực giác của bạn).